30. březen 2021

Potřebujete se usměrnit? MDD diody vás usměrní raz-dva.

Dnes se vrátíme k základům elektroniky. Konkrétně k jedné z nejpoužívanějších součástek, která nesmí chybět téměř v žádném zařízení. Usměrňovací diody jsou polovodičové součástky využívající vlastnosti PN přechodu, to zjednodušeně znamená, že propouští proud pouze jedním směrem. V případě střídavého napětí tento proud usměrňují.

 

U diod jsou pro nás důležité tyto parametry:

URRM – Maximální napětí, které je schopné dioda udržet, než dojde k jejímu proražení

UF a IF – Jde o maximální napětí a proud v propustném směru diody. Dioda se při maximálním zatížení zahřívá a pokud by došlo k překročení hodnoty proudu, došlo by k nevratnému tepelnému poškození diody.

IFSM – Maximální neopakovatelná hodnota propustného proudu

IF(AV) nebo IAV – jmenovitá střední hodnota propustného proudu

K usměrňovacím diodám můžeme doplnit ještě informace o Schottkyho diodách, u kterých je přechod tvořen dvojicí polovodič – kov, kdy u kovu se nosiče pohybují mnohem rychleji a oblast přechodu je tím také rychleji uvolněna. To znamená, že Schottkyho dioda má oproti usměrňovací diodě mnohem vyšší rychlost přepínání přechodu a má nižší difuzní napětí a tím pádem i nižší úbytek napětí v propustném směru UF, ale také má nižší takzvané průrazné napětí URRM.

 

Základní rozdělení usměrňovacích diod a Schottkyho diod dle pouzder:

 • R-1
 • DO-41
 • DO-15
 • DO-201AD
 • R-6
 • SMA
 • SMB
 • SMC
 • MELF
 • MiniMELF
 • TO-220AB
 • TO-220AC
 • TO-251

Pouzdra axiálních diod

Pouzdra SMD usm. diod

Potřebujete se usměrnit? MDD diody vás usměrní raz-dva.
MINYX SERVIS
TÜV SÜD Czech

Sídlo firmy
a fakturační adresa